Zarządzenie nr 42/2000

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia epizodyczno-zgrywającego siły ratownicze oraz treningu sztabowego Zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa m.Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-07-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-07-31

Kategoria zarządzenia

Obrona cywilna

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 16:11:42.0