Zarządzenie nr 42/2001

W sprawie sporządzenia spisu z natury w delegaturze Nowe Miasto

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-01-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-01-19

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Delegatury Urzędu Miasta Poznań - Nowe Miasto

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Kierownicy Delegatur

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:59.0