Zarządzenie nr 42/2018/P

w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Piotrem Kołodziejczykiem na stanowisku dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-18

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0