Zarządzenie nr 421/2019/P

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bóżniczej 13, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-05-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-05-06

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-23 08:23:15.0