Zarządzenie nr 43/2001

W sprawie zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta w Poznaniu

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-02-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-01-01

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:32.0