Zarządzenie nr 46/2000

W sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2000 Prezydenta Miasta Poznania z 11 lipca 2000r. dot. powołania komisji do dokonania ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-09-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-09-08

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-18 16:11:56.0