Zarządzenie nr 46/2001

W sprawie zmiany Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Komunikacji.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-02-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-02-22

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:59.0