Zarządzenie nr 46/2017/K

w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-11-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-11-30

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-18 16:14:05.0