Zarządzenie nr 464/2019/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Radosnej w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-05-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-05-28

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-06 16:15:00.0