Zarządzenie nr 467/2019/P

w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-05-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-05-29

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-06 16:15:00.0