Zarządzenie nr 47/2000

W sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu zwanego New Transit Project - alternatywna kolejka napowietrzna

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-09-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-09-14

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Inżyniera Miasta

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 16:11:42.0