Zarządzenie nr 470/2019/P

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Przedszkola nr 112 w Poznaniu, ul. Osinowa 14 A, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-05-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-05-30

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-13 16:16:47.0