Zarządzenie nr 473/2003/P

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5, ul.Traugutta 42.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-23

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-18 16:11:56.0