Zarządzenie nr 475/2003/P

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul.Żeromskiego 8/12.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-23

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0