Zarządzenie nr 48/2018/K

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego Użytkowników Centrum Usług Wspólnych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-19

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 16:13:14.0