Zarządzenie nr 49/2000

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pokazowego z Zespołem Szkół Handlowych im. Oskara LANGEGO i wydzielonymi siłami ratowniczymi miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-10-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-10-02

Kategoria zarządzenia

Obrona cywilna

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 16:11:42.0