Zarządzenie nr 495/2003/P

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok Teatru Animacji w Poznaniu

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-26

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury I Sztuki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury I Sztuki

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-14 16:12:12.0