Zarządzenie nr 50/2017/K

w sprawie powołania Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policji przy ul. Chojnickiej w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-18

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0