Zarządzenie nr 508/2019/P

w sprawie koordynacji projektów kolejowych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-06-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-06-17

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-13 16:16:47.0