Zarządzenie nr 509/2019/P

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 66/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2019.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-06-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-06-17

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-06 16:15:00.0