Zarządzenie nr 51/2018/P

w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 2018 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-23

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

WOS

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Ochrony Środowiska

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-18 16:14:05.0