Zarządzenie nr 511/2003/P

W sprawie powołania Rady Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-27

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury I Sztuki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury I Sztuki

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-25 08:13:17.0