Zarządzenie nr 514/2003/P

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 355/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 maja 2003r w sprawie powołania komisji przetargowej

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-30

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka przygotowująca

Wydział Mienia Komunalnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Mienia Komunalnego

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-19 16:23:40.0