Zarządzenie nr 515/2003/K

W sprawie zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie podziału zadań dotyczących organizowania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-30

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Biuro Zamówień Publicznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Zamówień Publicznych

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0