Zarządzenie nr 522/2003/K

W sprawie udostępniania informacji publicznej przez Urząd Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-01

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-14 16:12:12.0