Zarządzenie nr 53/2000

W sprawie plebiscytu dotyczącego podziału Osiedla Warszawskiego na Osiedle Warszawskie oraz Osiedle Komandoria-Pomet

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-11-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-11-08

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 16:11:42.0