Zarządzenie nr 53/2018/K

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2019.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-14

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-17 16:16:07.0