Zarządzenie nr 533/2019/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7, pani Barbarze Lemańskiej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-06-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-06-25

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-13 16:16:47.0