Zarządzenie nr 537/2015/P

W sprawie odwołania pani Agnieszki Pachciarz ze stanowiska Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami społecznymi oraz działalności gospodarczej i kultury.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2015-08-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2015-08-11

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-22 16:14:38.0