Zarządzenie nr 54/2018/K

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania i zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-17

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-02-15 16:12:24.0