Zarządzenie nr 542/2018/P

w sprawie procedury opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-07-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-07-26

Kategoria zarządzenia

Pozostała działalność

Jednostka przygotowująca

Biuro Obsługi Inwestorów

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Obsługi Inwestorów

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:00.0