Zarządzenie nr 544/2003/P

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 209/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19.02.2003r. ze zmianą w zarządzeniu nr 316/2003/P Prezydenta z dnia 10.04.2003r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań, z wyłączeniem szkół i placówek artystycznych

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-08

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury I Sztuki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury I Sztuki#Wydział Oświaty

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-18 16:11:56.0