Zarządzenie nr 546/2003/P

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 21

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-08

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury I Sztuki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury I Sztuki

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-19 16:23:40.0