Zarządzenie nr 546/2019/P

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrażania innowacji i rozwoju Miasta w koncepcji smart city.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-06-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-06-27

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-06 16:15:00.0