Zarządzenie nr 551/2003/K

W sprawie powołania zespołu ds. zarządzania projektami infrastrukturalnymi zmierzającymi do pozyskania i wykorzystania środków inwestycyjnych pochodzących z Unii Europejskiej

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-09

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Inżyniera Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Inżyniera Miasta

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0