Zarządzenie nr 557/2016/P

w sprawie Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania oraz przepływu informacji w zakresie zarządzania kryzysowego pomiędzy uczestnikami zarządzania kryzysowego w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2016-07-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2016-07-01

Kategoria zarządzenia

Obrona cywilna

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-23 16:15:14.0