Zarządzenie nr 56/2018/K

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych, środków trwałych o niskiej wartości, sprzętu komputerowewgo, wartości niematerialnych i prawnych w Wydziale Transportu i Zieleni.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-19

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-17 08:18:06.0