Zarządzenie nr 562/2019/P

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-06-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-06-28

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-13 16:16:47.0