Zarządzenie nr 569/2003/P

W sprawie nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora "POZSERWISU" Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-18

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-17 16:31:05.0