Zarządzenie nr 57/2000

W sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania systemu informacji miejskiej w Poznaniu

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-11-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-11-23

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Inżyniera Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Inżyniera Miasta

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 08:15:21.0