Zarządzenie nr 574/2003/P

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Romana Maya, obr. Rataje, ark. 18, dz. 4/17, pow. 288 m2, KW 117.528cz./

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-22

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0