Zarządzenie nr 583/2003/P

W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta na udzielenie dotacji dotyczących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2003 z działu 926, rozdz. 92605 § 2820

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-30

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-19 16:23:40.0