Zarządzenie nr 585/2003/P

W sprawie przeznaczenia środkow finansowych z rezerwy celowej -"Fundusz Ratowniczy" na sfinansowanie zakupu sprzętu dla zespołów reanimacyjnych i wyjazdowych Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, działających w ramach Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-31

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-16 16:13:49.0