Zarządzenie nr 586/2003/P

W sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki "Centrum Kongresowe" Sp. z o.o w postaci nieruchomości położonych przy ul.Św.Marcin oraz Al.K.Marcinkowskiego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-31

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Mienia Komunalnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0