Zarządzenie nr 588a/2003/K

W sprawie organizacji inwentaryzacji mienia jednostek pomocniczych będącego w ewidencji Biur Delegatur

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-01

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-14 16:12:12.0