Zarządzenie nr 589/2003/P

W sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania z Działu 851 rozdz.85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi ", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-04

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0