Zarządzenie nr 59/2000

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/00 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.09.2000r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu New Transit Project - alternatywna kolejka napowietrzna

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-12-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-12-14

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Inżyniera Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Inżyniera Miasta

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-14 16:12:12.0