Zarządzenie nr 591/2003/P

W sprawie ustalenia dodatkowego wykazu zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, możliwych do realizacji w 2003 roku przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, III terminu i miejsca składania wniosków oraz warunków rozliczenia dotacji.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-04

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-17 16:31:05.0