Zarządzenie nr 593/2003/P

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.(św.Marcin)

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-04

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-16 16:13:49.0