Zarządzenie nr 594/2003/P

W sprawie powierzenia Panu Piotrowi Kwiatkowskiemu zadań doradcy metodycznego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-04

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-17 16:31:05.0